Σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει η αρχή, η μέση και τέλος. Έτσι λοιπόν και στο σκάκι υπάρχει το τέλος της παρτίδας, το οποίο ονομάζουμε φινάλε, Συνήθως στο φινάλε έχουν μείνει λίγα κομμάτια. Για να καταλαβαίνουμε ακριβώς πότε βρισκόμαστε στο φινάλε υπάρχει ένας απλός κανόνας.

Hey you what's up? I hope this message will find you well and in good mood as mine! Today I have a very interesting lesson for you and this is about the endgame. So without further ado please click here and study the lesson.

Useful Links

"Information of the website"

line

Customer Support