Το σκάκι, αν και είναι ήδη πολύ διαδεδομένο, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τον 19ο  αιώνα στον οποίο έχουμε διοργανώσεις επισήμων πρωταθλημάτων. Οι εφημερίδες ασχολούνται ταχτικά με το παιχνίδι, γραμματόσημα τυπώνονται με θέμα το σκάκι, η σύγχρονη μορφή των σκακιστικών πεσσών προτείνεται και βιβλία μελετούν σε βάθος την θεωρία του παιχνιδιού.