Σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα υπάρχουν μερικές προσωπικότητες που ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Πρόκειται δηλαδή για έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, ο οποίος εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής ενός θρύλου ή έπους και κατέχει ικανότητες μεγαλύτερες από εκείνες που κατέχει ο μέσος άνθρωπος. Αυτές οι ικανότητες τον βοηθούν να εκτελέσει ασυνήθιστες πράξεις, ηρωικές πράξεις, για τις οποίες γίνεται γνωστός/ή ! Αυτές οι δυνάμεις μπορεί να είναι σωματικές και διανοητικές, όμως πηγάζουν από την ψυχή του κάθε ήρωα.