Σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει η αρχή, η μέση και τέλος. Έτσι λοιπόν και στο σκάκι υπάρχει το τέλος της παρτίδας, το οποίο ονομάζουμε φινάλε, Συνήθως στο φινάλε έχουν μείνει λίγα κομμάτια. Για να καταλαβαίνουμε ακριβώς πότε βρισκόμαστε στο φινάλε υπάρχει ένας απλός κανόνας.