Μάθε, Παίξε, Κέρδισε
Προπονητής: Kesaris-second
Κυκλοφόρησε: March 20, 2020
Μήκος: 1.32 ώρες
Επίπεδο: Ενδιάμεσος
Πιστοποιητικό: Ολοκληρώστε τα μαθήματα και περάστε το κουίζ με 70 %
Πίνακας περιεχομένων
Περιγραφή
Δάσκαλος