Προϋποθέσεις

Αυτό είναι σύμβαση. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους πριν από την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ή πριν αγοράσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας. Με την πρόσβασή σας σε αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε και συμφωνείτε με όλες τις συμβάσεις και τις προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παρούσες ειδοποιήσεις μπορεί να αλλάξουν χωρίς να ειδοποιηθείτε.

 1. Ορισμοί

"Πρόσβαση" σημαίνει πρόσβαση, χρήση, προβολή του περιεχομένου ή άλλως λήψη πληροφοριών στον Ιστότοπο.

Η "Συμφωνία" ή "Όροι" αναφέρονται στις συμφωνίες αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

Το "Προϊόν" ή "Προϊόντα" αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα βίντεο με δυνατότητα λήψης και σε ορισμένες περιπτώσεις σε πρόσθετο υλικό ή σε οποιοδήποτε άλλο συγκεκριμένο στοιχείο που είναι διαθέσιμο για αγορά στην Ιστοσελίδα.

Ο "Χρήστης" αναφέρεται σε οποιοδήποτε μέρος που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Εάν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ως υπάλληλος ή αντιπρόσωπος ή ως συνεργάτης, ο "Χρήστης" αναφέρεται σε εσάς και τον εντολέα σας.

Ο "Αγοραστής" αναφέρεται σε έναν Χρήστη ο οποίος πραγματοποίησε αγορά ενός από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο δικτυακό τόπο.

"Εμείς" και "Εταιρεία" αναφέρεται στην εταιρεία Rules Chess Strategies LTD, ιδιοκτήτη και διαχειριστή αυτής της Ιστοσελίδας.

"Ιστοσελίδα" ή "Site" αναφέρεται στον ιστότοπο που διατηρείται στο World Wide Web από το rules-chess-strategies.com, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.rules-chess-strategies.com/ και περιλαμβάνει τα προϊόντα του.

Το "εσείς" ή το "σας" αναφέρεται στον Χρήστη. Εάν έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία ως υπάλληλος ή αντιπρόσωπος άλλου ή ως συνεργάτης, "εσείς" ή "σας" αναφέρεται στον κύριο χρήστη / αγοραστή και τον χρήστη.

Το "συμβαλλόμενο μέρος" ή "συμβαλλόμενα μέρη" αναφέρεται σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στους όρους αυτούς, υπό όρους, όπως ο χρήστης, ο αγοραστής, η εταιρεία και τα τρίτα μέρη που επηρεάζονται.

"Μέθοδος" αναφέρεται στους αποδεκτούς τρόπους ή επιλογές που επιτρέπονται από την Εταιρεία για να επιλέξει ο χρήστης / αγοραστής ως έγκυρη μέθοδο πληρωμής για ένα ή περισσότερα Προϊόντα που παρατίθενται στον ιστότοπο.

 1. Τροποποίηση Όρων

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, κάθε αλλαγή στους παρόντες Όρους ισχύει μόνο αφού ειδοποιήσουμε τον Χρήστη στον ιστότοπο. Ο Χρήστης συμφωνεί να ελέγχει περιοδικά τον ιστότοπο για αλλαγές στους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την πραγματοποίηση αλλαγών θεωρείται αποδοχή αυτών των αλλαγμένων όρων ή / και όρων.

  3. Περιορισμένη άδεια

  Η Εταιρεία χορηγεί σε κάθε Συνδρομητή περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη υποκείμενη σε άδεια και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης στο περιεχόμενο και στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν και με την επιφύλαξη της πληρωμής του ισχύοντος για οποιοδήποτε από τα Προϊόντα προσφέρονται στον ιστότοπο και την τήρηση αυτών των όρων. Αυτό ισχύει και για τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες της Εταιρείας ή με άλλους τρόπους συνεργασίας με την Εταιρεία.

  4. Ευθύνη των επισκεπτών ιστοτόπου (χρηστών)

  Η Εταιρεία δεν έχει εξετάσει και δεν μπορεί να αναθεωρήσει όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα και συνεπώς δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Με την εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δεν εκπροσωπεί ή υπονοεί ότι υποστηρίζει το υλικό που δημοσιεύεται ή πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Παρά τις προσπάθειες της Εταιρείας, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη και άλλα σφάλματα. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας ή παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δηλωμένους ή αόριστους. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή από τυχόν λήψη από αυτούς τους επισκέπτες οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύεται εκεί.

  5. Περιεχόμενο που καταχωρήθηκε σε άλλους ιστότοπους

  Δεν εξετάσαμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των ιστότοπων και των ιστοσελίδων στους οποίους συνδέεται ο ιστότοπος και οι οποίοι συνδέονται με τη διεύθυνση http://www.rules-chess-strategies.com/. Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο σε άλλους ιστότοπους και ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή τη χρήση τους. Συνδέοντας με έναν εξωτερικό ιστότοπο ή ιστοσελίδα, η Εταιρεία δεν αντιπροσωπεύει ή υπονοεί ότι υποστηρίζει έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων όπως είναι απαραίτητο για την προστασία του εαυτού σας και των συστημάτων υπολογιστών από ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα επιβλαβή ή καταστροφικά περιεχόμενα. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση εξωτερικών ιστοσελίδων και ιστοσελίδων.

  6. Νομική ικανότητα

  Για να συμμορφωθείτε με τον νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο, το http://www.rules-chess-strategies.com/ είναι διαθέσιμο μόνο σε χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
  Εκπροσωπείτε ότι έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο με δική σας ευθύνη.

 2. Προϊόντα αυτής της ιστοσελίδας

  Τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούνται από αρχεία βίντεο. Με την αγορά οποιουδήποτε Προϊόντος που προσφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο, ο Χρήστης / Αγοραστής αποδέχεται με την αποκλειστική του ευθύνη ότι είναι σε θέση να αναπαράγει τη μορφή αρχείου (VIDEO AS WELL AS AUDIO) σε οποιαδήποτε συσκευή διατίθεται στον Χρήστη / Αγοραστή. Επίσης ο Χρήστης / Αγοραστής συμμορφώνεται με την κατανόηση της αγγλικής γλώσσας, έχει μια γενική ιδέα για τους βασικούς κανόνες του Σκάκι, έχει το απαραίτητο εύρος ζώνης για να κατεβάσει το προϊόν και έχει ή θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από τις έγκυρες μεθόδους πληρωμής που επιτρέπονται από την Εταιρεία. Η αποτυχία του χρήστη / αγοραστή να συμμορφωθεί με την προηγούμενη δήλωσή του θα έχει ως αποτέλεσμα: (i) δεν είναι σε θέση να ζητήσει ή να απαιτήσει διαφορετικά επιστροφή χρημάτων, όπως αναφέρεται σαφώς στη ρήτρα 8 · (ii) αδυναμία χρήσης του αγορασθέντος Προϊόντος.
 1. Πολιτικές επιστροφής χρημάτων

  Εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Στο http://www.rules-chess-strategies.com/ εγγυόμαστε την ποιότητα των προϊόντων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εταιρεία προσφέρει μια εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30-Μέρες επιστροφή χρημάτων (μόνο εάν αποκτήσετε το προϊόν χωρίς έκπτωση και μεμονωμένα προϊόντα, όχι πακέτα).
 1. 9. Νόμισμα

  Οι πληρωμές θα γίνονται σε δολάρια ΗΠΑ (USD). Εκτός από τα τέλη που ισχύουν για την πληρωμή, μπορεί να εφαρμοστεί μια χρεωστική ισοτιμία και να χρεωθεί σε εσάς, κάθε φορά που προσπαθείτε να πληρώσετε σε άλλο νόμισμα εκτός από αυτό που αναφέρεται.

  10. Πληρωμές

  Κάθε φορά που πραγματοποιείτε πληρωμή για κάποιο από τα προϊόντα που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δώσετε έγκυρο μέσο. Δηλώνετε ότι δηλώνετε ότι χρησιμοποιείτε έγκυρο μέσο και ότι η Εταιρεία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη και / ή υπεύθυνη για τυχόν συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μέσα που δεν είναι δικά σας ή δεν έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση για χρήση. Το κόστος και οι τιμές που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα για τα προϊόντα της είναι τελικά. Ο μελλοντικός αγοραστής αποδέχεται ότι έχει πλήρη γνώση της επιλεγείσας μεθόδου πληρωμής, των επιπτώσεων και των τελών, του κόστους και των φόρων που μπορεί να χρεώσει στον αγοραστή από εταιρείες ή τράπεζες διαφορετικές από τις αμοιβές και τις τιμές της Εταιρείας.
 1. Επιλογή πληρωμής

  11.1 Το PayPal ™ είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος πληρωμής μέσω διαδικτύου, η οποία έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία για την αγορά προϊόντων στην Ιστοσελίδα. Ο Αγοραστής πρέπει να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των Ιστοσελίδων εδώ. Για να μπορείτε να πληρώσετε με αυτή την επιλογή, πρέπει να έχετε λογαριασμό PayPal ™.
  11.2 Το AUTHORIZE.NET είναι μια άλλη πύλη πληρωμής παρόμοια με άλλες στην αγορά, αποδεκτή από αυτή την Ιστοσελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής.
  Όλες αυτές οι 3 αποδεκτές μέθοδοι περιλαμβάνουν την ακολουθία των βημάτων που συνδέονται με κάθε προηγούμενη ρήτρα. Το σφάλμα σε αυτές τις διαδικασίες, ανεξάντλητες από τις οδηγίες, σε καμία περίπτωση δεν θα καταστήσει την Εταιρεία υπεύθυνη για οποιοδήποτε είδος σφάλματος ή ευθύνης. Ο Χρήστης / Αγοραστής εγγυάται ότι η Εταιρεία θα είναι άτρωτη σε οποιαδήποτε ένδικα μέσα, διαμαρτυρίες ή άλλα.
  Οι εταιρείες που αναφέρονται σε αυτήν τη ρήτρα είναι τρίτοι και έχουν τους δικούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Πολιτικές Απορρήτου και άλλους ισχύοντες κανόνες. Δεν έχουν καμία σχέση με την Εταιρεία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Χρήστη / Αγοραστή με την αποκλειστική ευθύνη και γνώση τους. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία σύσταση προς τον Χρήστη / Αγοραστή σε ποια επιλογή ή τρόπο πληρωμής να χρησιμοποιήσει και κάνει χρήση της ρήτρας τρίτου μέρους και της Υπερσύνδεσης 21 των παρόντων Όρων.

  12. Απαγορευμένη Συμπεριφορά

  Ο Χρήστης ρητά συμφωνεί να μην κάνει, είτε προσωπικά είτε μέσω αντιπροσώπου, οποιαδήποτε από τις παρακάτω "Απαγορευμένες Συμπεριφορές":
  i) Να διαβιβάζει, να εγκαθιστά, να ανεβάζει ή να μεταβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο οιοδήποτε ιό, διαφήμιση, επικοινωνία ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία που επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση, απόλαυση ή εξυπηρέτηση του Δικτυακού Τόπου ή επηρεάζει δυσμενώς τους υπολογιστές, , είτε ανήκει είτε σε τρίτη εταιρεία υπεργολαβίας.
  ii) Καταγραφή, λήψη, αποθήκευση, αποστολή, εκτύπωση ή άλλως διατήρηση πληροφοριών και περιεχομένου που διατίθενται στην Ιστοσελίδα εκτός από ό, τι ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.
  iii) Να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να αναδιαμορφώσετε, να αναδημοσιεύσετε, να αναδιανείμετε, να αναδημοσιεύσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να εκχωρήσετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης ή να μεταφέρετε ή να προσαρμόσετε οποιοδήποτε λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, στην ιστοσελιδα.
  iv) Καταργήστε ή τροποποιήστε τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, νομικές ειδοποιήσεις ή άλλες ιδιότυπες σημειώσεις από το περιεχόμενο και τα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο.
  v) Μεταφέρετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε άλλο άτομο. "Frame", "mirror", "in-line link", ή να χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία πλοήγησης στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. ή "βαθιά σύνδεση" με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
  vi) Παραβιάζετε ή επιχειρείτε να παραβιάσετε τους μηχανισμούς ασφαλείας του Δικτυακού Τόπου, Προσπελάστε οποιαδήποτε δεδομένα ή διακομιστή Δεν έχετε εξουσιοδοτημένο να αποκτάτε πρόσβαση ή να παραβιάζετε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια της Ιστοσελίδας ή να καταστρέφετε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο.
  vii) Συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που παραβιάζει τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή άλλους εφαρμοστέους νόμους.
  viii) Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή (όπως "crawler web" ή άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλο μέσο συλλογής πληροφοριών σχετικά με άλλους Χρήστες ή Αγοραστές της Ιστοσελίδας
  ix) Χρήση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων ή Προϊόντων της για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας, δημοσιότητας ή εμπιστευτικότητας της Εταιρείας ή τρίτου μέρους. να μεταφορτώνει, να μεταφορτώνει, να προβάλλει, να δημοσιεύει, να εκτελεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να μεταδίδει ή να διανέμει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφορίες ή περιεχόμενο κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.
  x) Παραπλανητική ταυτότητα ή τα προσωπικά σας στοιχεία κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. να δημιουργήσετε οποιαδήποτε κεφαλίδα πακέτου TCP / IP ή οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών κεφαλίδας σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε το e-mail φαίνεται να δημιουργείται από το http://www.rules-chess-strategies.com/ ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του.
  xi) Καταχωρίστε σε ιστοσελίδες άσεμνο, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, βρώμικο, βίαιο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, απειλητικό, απαράδεκτο ή παράνομο υλικό. δημοσιεύει μια ανακοίνωση που υποστηρίζει ή ενθαρρύνει εγκληματική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε αστική ευθύνη οποιουδήποτε από τα "Μέρη".
  xii) Διαφήμιση ή άλλως να ζητήσετε χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο.
  xiii) Παρέχετε οποιαδήποτε εμπορική υπηρεσία φιλοξενίας με πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τα προϊόντα της ή / και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
  xiv) Reoffer, μεταπώληση, αναπαραγωγή, αλλαγή ή βλάβη των Προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο, ψηφιακά ή φυσικά.
  Για να διασφαλιστεί ότι οι Χρήστες και οι Αγοραστές της Ιστοσελίδας δεν εμπλέκονται σε Απαγορευμένη Συμπεριφορά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να αρνηθεί την Πρόσβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα της οποίας η χρήση της Ιστοσελίδας και των Προϊόντων Απαγορευμένη Συμπεριφορά.
  Συμφωνείτε να μην παραβιάσετε τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών λογισμικού ή τεχνολογιών που ισχύουν σε κάθε χρήστη / αγοραστή ή την τοπική νομοθεσία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άλλων εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών.

  13. Αποζημίωση

  Ο Χρήστης / αγοραστής συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Εταιρεία, τους γονείς της, τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτουν από τον Χρήστη / Αγοραστή
 1. Εγγύηση

  Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ως προς την καταλληλότητα για το σκοπό και την εμπορεύσιμη ποιότητα) σχετικά με τον ιστότοπό της, το περιεχόμενό του ή οποιαδήποτε Προϊόντα της Εταιρείας (εκτός αν το ίδιο δεν μπορεί κανένας νόμος, κανόνας ή κανονισμός θα αποκλειστεί). Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες της παρέχονται σε εσάς από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο ως έχουν. Παρόλο που η Εταιρεία διενεργεί τακτικούς ελέγχους και παρακολουθεί την ιστοσελίδα της, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις on-line, η Εταιρεία «δεν εγγυάται ή δεν αντιπροσωπεύει ότι η ιστοσελίδα της ή η Εταιρεία παρέχεται αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας ή ότι τυχόν σφάλματα σε αυτά θα διορθωθούν. Καμία συμβουλή που δεν σας παρέχεται από την Εταιρεία ή οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της, είτε γραπτώς είτε με άλλο τρόπο σε σχέση με τον ιστότοπό της ή οποιαδήποτε από τις εταιρείες, θα δημιουργήσει οποιαδήποτε περαιτέρω εγγύηση ή εκπροσώπηση.

  15. Περιορισμός ευθύνης

  Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη και δεν μπορεί να σας ευθύνεται για οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύεται στον ιστότοπό της από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή υπηρεσίες ή αγαθά που προσφέρονται προς πώληση από τρίτους σε, μέσω ή από οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο που είναι προσβάσιμος μέσω της Ιστοσελίδας του.
  Είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι το σύστημα του υπολογιστή σας είναι επαρκές για τους σκοπούς της χρήσης για την οποία προορίζεται και για την εγκατάσταση και την ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) ή για τυχόν ζημίες (γενικές, ειδικές ή ποινικές, συμπεριλαμβανομένης της τριπλής αποζημίωσης) ή οποιεσδήποτε δαπάνες, αξιώσεις ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υποβλήθηκαν από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το αποτέλεσμα της επίσκεψής σας στον ιστότοπό της ή τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού (περιλαμβανομένης της περίπτωσης που επιτρέπεται ρητά από το λογισμικό της Εταιρείας) μέσω ή μέσω της ιστοσελίδας του.
  Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη (υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις) για οποιοδήποτε υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία σε εσάς ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά άλλως στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η ευθύνη προς εσάς σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και την Εταιρεία αποκλείεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

  16. Αποζημίωση

  Αποζημιώνετε και κρατάτε την Εταιρεία αβλαβή έναντι οποιωνδήποτε εξόδων και δαπανών της Εταιρείας και οποιωνδήποτε ζημιών, ζημιών, εξόδων, αξιώσεων, απαιτήσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικαστικών εξόδων και εξόδων) που καταλογίζονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρία ή εταιρία ή που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία από οποιοδήποτε νομικά αρμόδιο φορέα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κάθε αρμόδιο δικαστήριο, διαιτητή ή ρυθμιστική αρχή) ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαμεσολάβησης ή οποιασδήποτε συμφωνίας που έχει υπογραφεί από την Εταιρεία και έχει εκφραστεί ως πλήρης και τελική κάθε περίπτωση που προκύπτει από οποιαδήποτε διαφορά με οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό ή περιεχόμενο που παρέχεται στην Εταιρεία από εσάς ανά πάσα στιγμή.
 2. Αποποίηση ευθυνών

  Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με αυτή την Ιστοσελίδα, είτε με υπερσύνδεση είτε με άλλο τρόπο. Οποιεσδήποτε συνδέσεις που παρέχονται από τον ιστότοπό του είναι υπό όρους και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή ως προς τη λειτουργικότητα, τη χρήση ή τις πληροφορίες που παρέχονται ή συνδέονται με τους σχετικούς ιστοτόπους τους.
  Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπό της είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη (εκτός από την ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο που οφείλονται στην αμέλεια της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της ή των αντιπροσώπων που ενεργούν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες και νομικά εκπροσωπούμενες) για τυχόν απώλειες που προκαλούνται σε οποιαδήποτε εταιρεία ή εταιρεία (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) ούτε για τυχόν ζημίες (γενικές, ειδικές ή ποινικές, συμπεριλαμβανομένης της τριπλής αποζημίωσης), έξοδα, αξιώσεις ή έξοδα ενέργειας, σφάλματος ή παράλειψης από την πλευρά της Εταιρείας ή των υπαλλήλων ή αντιπροσώπων της ή οποιωνδήποτε τρίτων σε σχέση με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της.

  18. Σημαντική ειδοποίηση

  Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε τακτική ενημέρωση, αναθεώρηση, επαλήθευση και τροποποίηση. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή πρόσκλησης προς πώληση ή έκδοση ή προσφοράς για εγγραφή ή πληρωμή μετοχών ή άλλων τίτλων, ούτε (ή μέρος αυτού) ούτε το γεγονός της μορφής διανομής τη βάση ή να βασιστεί σε αυτή σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση. Δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιονδήποτε σκοπό σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες ή σε οποιεσδήποτε απόψεις που περιέχονται σε αυτό ή εμφανίζονται ή προσπελάνονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας και καμία ευθύνη ή ευθύνη δεν γίνονται δεκτές για τέτοιες πληροφορίες και απόψεις.
 1. Πνευματική ιδιοκτησία

  Το περιεχόμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου και οι υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του κειμένου, του λογισμικού, των σεναρίων, του πηγαίου κώδικα, των API, των γραφικών, των φωτογραφιών, των ήχων, της μουσικής, των βίντεο και των διαδραστικών λειτουργιών και των εμπορικών σημάτων, , ανήκουν ή παραχωρούνται στην Εταιρεία για απεριόριστη χρονική διάρκεια και υπόκεινται σε πνευματική ιδιοκτησία, προστασία εμπορικών σημάτων και / ή προστασία ευρεσιτεχνιών σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει τοπικών και ξένων νόμων. Ο ιστότοπος της Εταιρείας σας παρέχεται "ως έχει", "ως διαθέσιμο" και "με όλα τα ελαττώματα" για τις πληροφορίες σας και μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση και δεν μπορεί να μεταφορτωθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, , πωλείται, παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης ή άλλως εκμεταλλεύεται για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Δεν παρέχεται κανένας από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για κανένα δικαίωμα ή άδεια χρήσης βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή άδειας. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν ρητώς χορηγηθεί στο περιεχόμενο, στον παρόντα ιστότοπο και στις υπηρεσίες που βρέθηκαν σε αυτόν τον ιστότοπο και η παρούσα συμφωνία δεν μεταβιβάζει την κυριότητα κανενός από αυτά τα δικαιώματα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, όλων των υλικών και διαδικασιών της και όλες οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματα που προκύπτουν σε όλο τον κόσμο και προστατεύονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες και τις συμβάσεις.
  Το λογισμικό, η τεχνογνωσία, οι εφευρέσεις και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον ιστότοπο της Εταιρείας και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της προστατεύονται από το απόρρητο και / ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και το σχεδιασμό ή / και την προστασία ευρεσιτεχνίας ή τα αντίστοιχά τους σε όλο τον κόσμο. Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει στην Εταιρεία ή είναι εξουσιοδοτημένο από αυτήν.
  Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συνιστά ή ενδέχεται να συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από, σχετικά ή σχετίζεται με την Εταιρεία και την Ιστοσελίδα, τα υλικά, τις διαδικασίες της ή οποιαδήποτε σχετική με την Εταιρεία οπουδήποτε στον κόσμο.
  Δεν μπορείτε, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, να διαγράψετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό για οποιοδήποτε εμπορικό κέρδος) οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, (χωρίς περιορισμό) οποιαδήποτε σήματα, λογότυπα, συσκευές, σχέδια, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, λογοτεχνικά, μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα και προϊόντα, εκτός από τα αυθεντικά και μη παραβιάζοντα ιδιωτικά προσωπικά και / ή εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
  Πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία αμέσως μέσω αυτού του δεδομένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν λάβετε γνώση οιασδήποτε παραβίασης ιδιοκτησιακού ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που μπορεί να ισοδυναμεί με την ίδια, σχετικά με την Εταιρεία και τον ιστότοπό της και το περιεχόμενό του, τα υλικά, της Εταιρείας, από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
  Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει γνώση οιασδήποτε τέτοιας παράνομης ιδιοκτησίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιας συμπεριφοράς, η Εταιρεία θα απαιτήσει περαιτέρω πληροφορίες από εσάς και θα την παραδώσει με όλες τις λεπτομέρειες που έχετε σχετικά με την εικαζόμενη παράβαση ή συμπεριφορά που συμπεριλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) τις λεπτομέρειες του ατόμου, της εταιρείας ή της εταιρείας που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι υπεύθυνος. Θα συνεργαστείτε πλήρως με την Εταιρεία σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα ή παράβαση.

  20. Ειδοποίηση περί εμπιστευτικότητας

  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης, κωδικών ασφαλείας ή κωδικών πρόσβασης ή στοιχείων λογαριασμού, προσωπικών πληρωμών και οικονομικών στοιχείων και άλλων συναφών.
  Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλειες (άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) ή ζημιές (γενικές, ειδικές ή τιμωρητικές περιλαμβάνουν τριπλές αποζημιώσεις) ή οποιεσδήποτε δαπάνες, αξιώσεις και έξοδα που προκύπτουν από την αποτυχία σας να προστατεύσετε σωστά και να τηρούν μυστικές και εμπιστευτικές λεπτομέρειες.
  Η Εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα για να προστατεύσει και να διατηρήσει μυστικές και εμπιστευτικές τις εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ανά πάσα στιγμή.

  21. Περιεχόμενο τρίτου μέρους. Υπερσύνδεσμοι.

  Αναγνωρίζετε ότι αυτή η Ιστοσελίδα δεν προβάλλει ή δεν υποστηρίζει υλικά τρίτων. Η Εταιρεία δεν είναι ο εκδότης ή ο συντάκτης οποιωνδήποτε πληροφοριών στην Ιστοσελίδα που παρέχονται από παρόχους περιεχομένου τρίτων και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε αξιώσεις σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και η χρήση του περιεχομένου από την Εταιρεία δεν συνιστά ούτε έγκριση ούτε σύσταση από το lynda.com για το περιεχόμενο. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.
  Αυτοί οι όροι και / ή ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους και αναφορές σε άλλους ιστότοπους και υλικά τρίτων. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς τους ιστότοπους ή τα υλικά και παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ή υλικά μόνο για την ευκολία των Χρηστών. Η Εταιρεία δεν επικυρώνει ή άλλως συστήνει κάποιον από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, αναφορές ή τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που προσφέρονται εκεί. Η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί ιστοσελίδες και υπερσύνδεσμους τρίτων με την Ιστοσελίδα.
  Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.
×
Μείνετε Ενημερωμένοι

Καθώς κάνετε εγγραφή θα σας στέλνουμε ένα νέο προσωπικό e-mail όταν υπάρχουν νέες ενημερώσεις στο blog, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι.

Πολιτική απορρήτου
Πολιτική απορρήτου

Σχετικές Δημοσιεύσεις

© Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται από το Rules-Chess-Strategies.