Αυτή η κατηγορία είναι αφιερωμένη στους πιο εξαιρετικούς σκακιστές στην ιστορία και τον σύγχρονο κόσμο. Γιορτάζει τις εκπληκτικές τους δεξιότητες, τα επιτεύγματά τους και τις σημαντικές συνεισφορές τους στο παιχνίδι του σκακιού. Από τους μυθικούς μεγάλους δασκάλους που έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του σκακιού έως τα σύγχρονα προτερήματα που επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές του παιχνιδιού, αυτή η κατηγορία καλύπτει το ταξίδι τους, τα επιδέκτες παιχνίδια και την επίδρασή τους στην κοινότητα του σκακιού.

Προσωπικό Προφίλ | Διαθέσιμα Μαθήματα | Η Πρόοδός σας

No classes match your selection

© All Rights Reserved by Rules-Chess-Strategies.